English danska Swedish polska Spanish Portuguese German Italian French Dutch tjeck ungerska Kinesiska Japanese

Webbplats Användarvillkor

VILLKOR FÖR tillgång till vår hemsida

Den officiella versionen av våra villkor är på engelska. Klicka här för den officiella versionen.

Notera: PlayItalianLotto.com säljer inte lotter. Syftet med hemsidan är att ge dig lotteri information och resultat lotteri. Men är användningen av vår hemsida med förbehåll för de villkor som anges nedan. Tack för att du besöker vår hemsida.

I dessa villkor, "vi" vår "oss" och "" avser PLAYITALIANLOTTO.COM. Din tillgång till och användning av allt innehåll på denna webbplats tillhandahålls enligt följande villkor.

Vi förbehåller oss rätten att ändra detta meddelande när som helst och din användning av webbplatsen efter eventuella ändringar kommer att representera ditt samtycke till att vara bunden av dessa villkor ändrade. Vi rekommenderar därför att varje gång du besöker vår hemsida kan du läsa dessa villkor.

Åtkomsten till webbplatsen

 1. När du besöker vår hemsida, ger vi dig en begränsad licens att komma åt och använda vår information för personligt bruk.
 2. Det är tillåtet att ladda ner en kopia av informationen på denna webbplats till din dator för personligt bruk endast under förutsättning att du inte tar bort eller ändrar någon copyright symbol, varumärke eller annan äganderätt. Din användning av vårt innehåll på något annat sätt bryter mot våra immateriella rättigheter.
 3. Undantag för vad som tillåts enligt Copyright AgeraÄr du inte tillåtet att kopiera, reproducera, publicera, distribuera eller visa någon av informationen på denna webbplats utan föregående skriftligt tillstånd.
 4. Licensen att komma åt och använda informationen på vår webbplats inkluderar inte rätten att använda alla data mining robotar eller andra verktyg utvinning. Licensen också inte tillåter dig att metatagg eller spegla vår hemsida utan vårt skriftliga medgivande. Vi förbehåller oss rätten att servera dig med varsel om vi blir medvetna om din metatagging eller spegling av vår hemsida.
 5. Hyperlänkar

 6. Denna hemsida kan från tid till annan innehålla länkar till andra webbplatser. Sådana länkar tillhandahålls endast i informationssyfte och vi tar inget ansvar för innehållet i och underhållet av eller sekretess efterlevs av någon länkad webbplats. Varje länk på vår hemsida till en annan webbplats innebär inte vårt stöd, support, eller sponsring av operatören av denna webbplats eller av information och / eller produkter som de tillhandahåller.
 7. Dessutom, genom att länka till andra webbplatser, inte innebär att vi inte att dessa andra webbplatser licensieras, regleras eller godkänd, för att ge någon lotteri eller spelrelaterade produkter eller tjänster i ditt hemland. Det är ditt ansvar att avgöra om det är lagligt för dig att använda någon av de produkter eller tjänster i dessa andra webbplatser inom gränserna för ditt hemland. Se våra friskrivningsklausuler avsnittet.
 8. Du kan länka vår hemsida utan vårt medgivande. Någon sådan länkning ska vara helt ditt ansvar och på din bekostnad. Genom att länka, måste du inte ändra något i vårt webbplatsens innehåll, inklusive eventuella immateriella meddelanden och du får inte rama in eller formatera någon av våra sidor, filer, bilder, text eller annat material.
 9. Immateriella rättigheter

 10. Denna webbplats, dess ägare, operatör eller någon av dess närstående parter och varumärken inte associerade eller stödja av någon av de officiella Lotteri Operatörer och organ (eller deras närstående) för de olika Lotteries främjas på denna webbplats. Någon av de nationella lotteri logotyper användas eller åberopas på denna webbplats tillhör sina respektive ägare.
 11. Disclaimers

 12. Den information vi tillhandahåller på denna webbplats är av allmän karaktär - endast delar av denna webbplats utgör en inbjudan alls till pariticpate i någon av de lotterier eller spel vi marknadsför. Vi är inte att ge professionell rådgivning och du kommer att erhålla professionell eller specialist råd som är lämpligt för dina omständigheter och vi ger inga garantier och tar inget ansvar om du använder informationen på vår hemsida. Den information vi tillhandahåller på vår webbplats bör inte ses som någon form av uppmuntran att delta i några lotterier, särskilt om detta skulle bryta mot lagarna i det land där du är bosatt.Om du är intresserad att spela lotterier och kasinospel på nätet, bör du först överväga huruvida det är lagligt i ditt hemland att spela över internet. Ett antal länder, däribland Sydafrika och Amerikas Förenta Stater, förbjuda invånare från spel online via olicensierade spelsidor.
 13. Vi ger ingen garanti att informationen är fri från fel eller försummelse och du bör använda din egen omsorg och skicklighet vid åtkomst och använda den.
 14. I den utsträckning som lagen tillåter, är varje villkor eller en garanti som annars skulle kunna förvänta sig i dessa villkor inte.
 15. Vi tar all omsorg för att säkerställa att vår hemsida är fri från virus, maskar, trojanska hästar och / eller skadlig kod, men vi är inte ansvariga för eventuella skador på din dator som uppstår i samband med din användning av vår hemsida eller någon länkad hemsida.
 16. Från tid till annan kan vi värd innehåll från tredje part på vår webbplats som annonser och påskrifter som hör till andra näringsidkare. Ansvaret för innehållet i sådant material ligger hos ägaren av detta material och vi är inte ansvariga för eventuella fel eller brister i sådant material.
 17. Begränsning av ansvar

 18. I den utsträckning som lagen tillåter, kommer vårt ansvar för brott mot underförstådda garantier eller villkor får inte vara större än det belopp du betalat för att få tillgång till vår hemsida.
 19. Ersättning

 20. Genom att besöka vår hemsida, samtycker du till att gottgöra och hålla oss skadeslösa från alla anspråk, åtgärder, skador, kostnader och utgifter inklusive advokatarvoden som uppstår av eller i samband med din användning av vår webbplats.
 21. Behörighet

 22. Dessa villkor skall regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Storbritannien och eventuella krav från endera parten mot den andra som på något sätt uppstår av dessa villkor kommer att höras i Storbritannien och du samtycker till att förelägga sistnämndas behörighet.
 23. Om någon bestämmelse i dessa villkor är ogiltig enligt någon lag bestämmelsen kommer att vara begränsade, smalare, tolkas eller ändras efter behov för att göra den giltig, men endast i den utsträckning som krävs för att uppnå en sådan giltighet. Vid behov den ogiltiga bestämmelsen tas bort från dessa villkor och de återstående bestämmelserna kommer att förbli i full kraft och verkan.
 24. Privatliv

 25. Vi åtar oss att vidta all omsorg med all information, inklusive kommentarer som du kan ge till oss när du öppnar vår hemsida. Men vi garanterar inte, och kan inte garantera säkerheten för någon information som du kan ge till oss. Information som du skickar till oss är helt på egen risk men vi åtar oss att vidta rimliga åtgärder för att bevara sådan information på ett säkert sätt.
 26. Vi följer lagstiftningen om personlig integritet anges nedan.

 

SEKRETESSAVTAL

Denna webbplats ägs och drivs av ett privat företag och kommer att hänvisas till som "vi", "vår" och "oss" i denna Sekretesspolicy för Internet. Genom att använda denna webbplats samtycker du till Internet Privacy Policy på denna webbplats ("webbplatsen"), som återges på denna webbsida. Internet Privacy Policy avser insamling och användning av personlig information som du kan leverera till oss genom ditt beteende på webbplatsen.

Vi förbehåller oss rätten, efter eget gottfinnande, ändra eller ta bort delar av denna Sekretesspolicy för Internet när som helst. Denna Sekretesspolicy för Internet är ett komplement till alla övriga villkor som gäller för webbplatsen. Vi gör inte några utfästelser om tredje parts webbplatser som kan vara kopplade till webbplatsen.

Vi inser vikten av att skydda sekretessen för uppgifter som samlas in om besökare på vår webbplats, särskilt information som kan identifiera en person ("personlig information"). Denna Internet sekretesspolicy reglerar på vilket sätt din personliga information, som erhållits via hemsidan, kommer att behandlas. Denna Sekretesspolicy för Internet bör ses över regelbundet så att du är uppdaterad om eventuella förändringar. Vi välkomnar dina kommentarer och feedback.

Personlig information

 1. Personlig information om besökare på vår webbplats samlas endast när medvetet och frivilligt in. Till exempel kan vi behöva samla in sådan information för att förse dig med ytterligare tjänster eller svara på eller vidarebefordra eventuella önskemål eller förfrågningar. Det är vår avsikt att denna politik kommer att skydda din personliga information från att behandlas på något sätt som är oförenligt med tillämpliga lagar.
 2. Användning av information

 3. Personlig information som besökare lämna vår webbplats används endast för det ändamål för vilket det lämnas eller för sådana andra sekundära ändamål som är relaterade till den primära syfte, såvida vi inte lämna ut andra användningsområden i denna Sekretesspolicy för Internet eller vid tidpunkten för insamlingen. Kopior av korrespondens från webbplatsen, som kan innehålla personlig information, lagras som arkiv för journalföring och back-up ändamål.
 4. Samla in information om Registrerade medlemmar

 5. Som en del av registrera dig hos oss, samlar vi personlig information om dig för att du ska dra full nytta av våra tjänster. För att göra detta kan det vara nödvändigt för dig att lämna ytterligare information till oss enligt nedan.
 6. Registreringen är helt frivillig. Registrering kan inkludera skicka ditt namn, e-postadress, adress, telefonnummer, option på att ta emot uppdateringar och reklammaterial och annan information. Du kan få tillgång till denna information när som helst genom att logga in och gå till ditt konto.
 7. Disclosure

 8. Bortsett från där du har givit sitt samtycke eller utlämnande är nödvändigt för att uppnå det syfte för vilket den lämnades in, får personlig information lämnas i speciella situationer där vi har anledning att tro att detta är nödvändigt för att identifiera, kontakta eller vidta rättsliga åtgärder mot någon skada , skada eller störa (avsiktligt eller oavsiktligt) med våra rättigheter eller egendom, användare eller någon annan som skulle kunna skadas av sådana aktiviteter. Dessutom kan vi avslöja personlig information när vi i god tro att lagen kräver att de utlämnas.
 9. Vi kan engagera tredje part för att ge dig varor eller tjänster för vår räkning. I denna omständighet, kan vi lämna ut din personliga information till dessa tredje parter för att möta din begäran om varor eller tjänster.
 10. säkerhet

 11. Vi strävar efter att garantera säkerhet, integritet och sekretess av personuppgifter lämnas till våra webbplatser och vi granska och uppdatera våra säkerhetsåtgärder mot bakgrund av nuvarande teknik. Tyvärr kan ingen dataöverföring via Internet kan vara garanterad att vara helt säker.
 12. Men vi kommer att sträva efter att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda den personliga information du får till oss eller från våra online-produkter och tjänster. När vi får din sändning, kommer vi även vårt bästa för att säkerställa dess säkerhet på våra system.
 13. Dessutom är våra anställda och de entreprenörer som tillhandahåller tjänster med anknytning till våra informationssystem måste respektera sekretessen för personlig information som innehas av oss. Vi kommer dock inte hållas ansvarig för händelser som härrör från obehörig åtkomst till din personliga information.
 14. Samla information för användare och Webbplats-Cookiepolicy

 15. IP-adresser: Våra webbservrar samlar din IP-adress att hjälpa till med diagnosen av problem eller frågor support med våra tjänster. Återigen är information som samlas in i samlad endast och kan inte spåras till en enskild användare.
 16. Webbplats-cookies: Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse. Webbplats-cookies är små textfiler som lagras på din dator av webbplatser som du besöker från gång till gång. Website-cookies används i stor utsträckning för att göra webbplatser fungera korrekt och effektivt. Om du inte vill acceptera vår hemsida-cookies kan du stänga av den här funktionen via din webbläsare. Observera att vissa funktioner på vår hemsida kanske inte fungerar korrekt om du förnekar användningen av webbplatsen-cookies. Vi använder tredjepartsleverantörer, inklusive Google Analytics, Google Webmaster Tools och Statcounter.com. Dessa tredje parter använder webbplatsen-cookies, och de ger oss information om våra besökare via användning av dessa webbplats-cookies. Om du vill veta mer om webbplatsen-cookies, besök wikipedia.org / wiki / HTTP_Cookie. Att förneka webbplats-cookies, Klicka här för mer information.
 17. Detta aggregat, icke-personlig information samlas in och lämnas till oss för att hjälpa till att analysera användningen av webbplatsen.
 18. Tillgång till information

 19. Vi strävar efter att vidta alla rimliga åtgärder för att hålla säkra all information som vi har om dig, och att hålla denna information är korrekt och aktuell. Om, vid något tillfälle, du upptäcker att information om dig är felaktig, kan du kontakta oss för att få information korrigerad.
 20. Dessutom är våra anställda och de entreprenörer som tillhandahåller tjänster med anknytning till våra informationssystem måste respektera sekretessen för personlig information som innehas av oss.
 21. Länkar till andra webbplatser

 22. Vi tillhandahåller länkar till webbplatser utanför våra webbplatser samt till tredje parts webbplatser. Dessa länkade webbplatser är inte under vår kontroll, och vi kan inte ta ansvar för genomförandet av företag med anknytning till vår hemsida. Innan avslöja din personliga information på någon annan webbplats, rekommenderar vi att du undersöka villkoren för att använda denna webbplats och dess sekretesspolicy.
 23. Problem eller frågor

 24. Om vi ​​blir medvetna om alla pågående problem eller problem med våra webbplatser, kommer vi att ta dessa frågor på allvar och arbeta för att lösa dessa problem. Om du har ytterligare frågor om vår sekretesspolicy, eller om du har ett problem eller klagomål, vänligen kontakta oss.
 Språk som stöds: EN | DE | NL | SV | PL | RO | NO | LT | SL | SK | LV | UK | ES | PT | IT | FI | FR | ET | DA | BG | CZ | HU | EL | JA | CN | TW